Schrijversontmoetingen/lezingen

Schrijversontmoetingen/lezingen
Matinee ter ere van Marcel Proust
Datum: woensdag 9 november 2022
Locatie: Theater De Klinker (KunstenHuis Idea)
Tijd: 14:30 - 16:30 uur
Kosten: € 7,50 en € 5,00 voor leden van de bibliotheken KunstenHuis Idea

Op 9 november 2022 willen wij u graag verwelkomen op een matinee ter ere van de honderdste sterfdag van Marcel Proust (1871 - 1922). U geniet dan van een lezing door Sjef Houppermans over het verlangen in het oeuvre van de schrijver, een gesprek met Martin de Haan over zijn vertaling i.s.m. Rokus Hofstede van het eerste deel van À la recherche du temps perdu (Op zoek naar de verloren tijd). Ook een optreden van stemkunstenaar en 'Oulipien' Jaap Blonk, die zowel een hommage aan Georges Perec als aan Proust brengt.

Na afloop is er gelegenheid om na te praten en heffen wij met u een “verre de l’amitié".

Dit feestelijke evenement wordt georganiseerd in samenwerking met de Marcel Proust Vereniging en KunstenHuis Idea.

Locatie:

KunstenHuis / Bibliotheek Idea, Markt 1, 3701 JZ Zeist

Aanmelden: kaarten zijn online te koop en bij de balies van de bibliotheken van KunstenHuis Idea

Entree: € 7,50 en € 5,00 voor leden bibliotheken Idea

Programma:

14:30   Sjef Houppermans:

    Ziek van verlangen – Het verschijnsel van de ziekmakende jaloezie

15:15   Pauze 

15:30   Martin de Haan in gesprek met Anja-Hélène van Zandwijk over de verantwoording van de Nederlandse vertaling(en) van de openingszin van Du côté de chez Swann: “Longtemps, je me suis couché de bonne heure”

16:15  Muzikale/dichterlijke bijdrage door stemkunstenaar Jaap Blonk:

   Georges Perec: 35 variaties op een thema van Marcel Proust

16:45   Verre de l’amitié

---------------

Over de sprekers:

Sjef Houppermans was universitair hoofddocent Franse Letterkunde Universiteit Leiden. Hij is momenteel nog aan de opleiding verbonden als gastmedewerker en is bestuurslid van de Marcel Proust Vereniging.
 
Martin de Haan is een Nederlands schrijver, vertaler van Franse literatuur en fotograaf, sinds 2003 woonachtig in Frankrijk. Hij is onder andere de vaste vertaler van Michel Houellebecq en Milan Kundera.
 
Anja- Hélène van Zandwijk studeerde Franse letteren en dramaturgie aan de Universiteit van Amsterdam. Als literatuurdocente begeleidt zij leesgroepen en bespreek jaarlijks de ‘rentrée littéraire’ en actuele onderwerpen uit de Franse literatuur.
 
Jaap Blonk is componist, performer en dichter. Ruim dertig jaar geleden begon hij met de voordracht van poëzie en klankpoëzie. Bekend zijn Blonk’s uitvoeringen van onder meer de Ursonate van Kurt Schwitters, werk van Hugo Ball en andere dadaïsten.
 
---------------

Marcel Proust is een van de meest toonaangevende auteurs uit de twintigste eeuw. In 2022 wordt wereldwijd stilgestaan bij zijn honderdste sterfdag. Zijn hoofdwerk Op zoek naar de verloren tijd beschrijft hoe de ik-verteller zijn roeping als kunstenaar ontdekt. Tegelijkertijd volgen wij hem in zijn vriendschappen en liefdesavonturen alsook in zijn contacten met de mondaine kringen. Zo verglijdt evenwel de tijd die slechts vastgehouden kan worden door levende herinneringen. De eerste aanzet hiertoe vindt zijn beslag in de bekende scène met het Madeleinekoekje waarvan de geur als het in een  glas thee wordt gedompeld zijn hele jeugd opnieuw in beeld brengt in een kleurige caleidoscoop. De herinneringen rijgen zich aaneen als een muzikale keten en komen tot hun recht in de beeldende kracht van het kunstwerk.

Georges Perec wordt vaak in één adem genoemd met Marcel Proust. Perec dankt die vergelijking aan zijn thematiek waarin evenals bij Proust het geheugen en de herinnering centraal staan. Zwaarder weegt echter dat Perec met zijn in 1978 verschenen magnum opus La vie mode d'emploi net zoals Proust met A la recherche du temps perdu het literaire landschap van zijn tijd domineert.

Oulipo - Ouvroir de littérature potentielle ('Werkplaats voor potentiële literatuur') is een door Raymond Queneau opgericht genootschap van schrijvers, waarvan Perec één van de meest talentvolle leden was.