Reglement LiteratuurPrijs Zeist 2018

 • Iedere deelnemer mag slechts één gedicht insturen.
 • Gedichten moeten in het Nederlands geschreven zijn.
 • Inzendingen mogen tot en met de datum van de prijsuitreiking (23 november 2018) niet elders (ook niet op internet) zijn gepubliceerd. 
 • Omvang: maximaal 33 regels inclusief witregels, titel en naam dichter. Maximale posities op een regel 50, inclusief spaties en leestekens
 • Het thema is naar eigen keuze.
 • Inzendtermijn: tot uiterlijk zondag 1 juli 2018.
 • Inzenden:
  * gedicht in vijfvoud per post (vier exemplaren voor de juryleden en de jurysecretaris en één exemplaar voor de administratie); geen naamsvermelding bij het gedicht. Op een apart papiertje vermelden: naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en de titel gedicht. Dit briefje los bijsluiten bij de vijf exemplaren van het gedicht en sturen naar:
  Literair Zeist - LiteratuurPrijs Zeist 2018, Markt 1, 3701 JZ Zeist.
  * en bovendien voor de digitale administratie per e-mail het gedicht als bijlage in WORD sturen naar lpzeist@gmail.com, met daarbij in het onderwerpsveld alleen de titel van het gedicht vermelden
  In de e-mail zelf: naam, adres, telefoonnummer, de titel van het gedicht vermelden.
 • Bij het ontbreken van de naam- en adresgegevens doet het ingezonden gedicht niet mee.
 • Met het inzenden van het gedicht verkrijgt de organisatie het recht tot publicatie.
 • De auteursrechten van de ingezonden gedichten blijven eigendom van de auteur.
 • De jury bestaat uit direct of indirect bij de Stichting Literaire Activiteiten Zeist (SLAZ)  betrokkenen of door de SLAZ aangezochte deskundigen: Henjo Hekman, Stadsdichter van Zeist, Hanneke Verbeek, Dichter/schrijver en TAALPODIUMredacteur en Eelco Rommes, Schrijver en winnaar LiteratuurPrijs Zeist 2016.
 • Prijzen: een hoofdprijs van 350 euro, een tweede prijs van 250 euro en een derde prijs van 150 euro. Daarnaast worden er nog een aantal gedichten door de jury bekroond met een eervolle vermelding. In totaal zullen er dertig gedichten worden gepubliceerd in de gedichtenbundel van de LiteratuurPrijs Zeist 2018. Deze bundel wordt op de avond van de prijsuitreiking gratis uitgereikt aan alle dichters die met een gedicht in de bundel zijn vertegenwoordigd.
 • De dichters van de geselecteerde gedichten krijgen de gelegenheid hun ingezonden gedicht voor te lezen tijdens de slotavond waarop de prijzen worden uitgereikt.
 • Foto’s bij een aantal geselecteerde gedichten.
  Ter gelegenheid van het eerste lustrum van de LiteratuurPrijs Zeist worden een aantal Zeister fotografen uitgenodigd om foto’s te maken bij een aantal geselecteerde gedichten, die vervolgens bij de gedichten in de bundel worden gepubliceerd. Voor de foto die het beste aansluit bij het gedicht wordt een prijs uitgereikt aan de fotograaf van de desbetreffende foto.
 • De prijsuitreiking vindt plaats op vrijdagavond 23 november 2018 tijdens een feestelijke bijeenkomst in het theater van De Klinker (bibliotheek/muziekschool), Markt 1 te Zeist.
 • De uitslagen worden na 23 november ook via de website van SLAZ (www.literairzeist.nl) en de lokale media bekend gemaakt.
 • De genomineerden worden persoonlijk geïnformeerd over en uitgenodigd voor de prijsuitreiking.
 • De organisatie van de LiteratuurPrijs Zeist 2018 is in handen van de Stichting Literaire Activiteiten Zeist (SLAZ) in samenwerking met Vereniging TAALPODIUM en Bibliotheek Idea Zeist.
 • Bestuursleden van de SLAZ, bestuurders en medewerkers van Bibliotheek Idea Zeist en leden van de jury zijn uitgesloten van deelname
 • Over de stand en gang van zaken én over de juryuitspraak wordt niet gecorrespondeerd.
 • In gevallen waarin het reglement niet voorziet beslist het bestuur van de SLAZ.