Reglement LiteratuurPrijs Zeist 2020

Reglement LiteratuurPrijs Zeist 2020

 • Iedere deelnemer mag slechts één verhaal insturen.
 • Verhalen moeten in het Nederlands geschreven zijn en passen binnen het thema ‘Rebellen en dwarsdenkers’, waarmee wij aansluiten bij het thema van de Boekenweek van dit jaar. Daarmee geven we aan dat ‘we het lef koesteren van schrijvers die de vrijheid nemen om tegen de stroom in te werken, om dwars en vervelend te zijn, onaangepast en onafhankelijk. De dromerige dwarsdenker die veilig thuis afreist naar een andere wereld en de rebel die zijn messcherpe pen als wapen gebruikt tegen de status quo – ze zijn van levensbelang voor onze samenleving.’
 • Inzendingen mogen tot en met de datum van de prijsuitreiking (13 november 2020) niet elders (ook niet op internet) zijn gepubliceerd.
 • Omvang: maximaal 1000 woorden inclusief de titel.
 • Inzendtermijn: 1 maart tot uiterlijk 10 augustus 2020.
 • Inzenden:
  • verhaal in vijfvoud per post (vier exemplaren voor de juryleden en de jurysecretaris en één exemplaar voor de administratie);
   geen naamsvermelding bij het verhaal.
   Op een apart papiertje vermelden: naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en de titel verhaal. Dit briefje los bijsluiten bij de vijf exemplaren van het verhaal en sturen naar:
   Literair Zeist - LiteratuurPrijs Zeist 2020, Markt 1, 3701 JZ Zeist.
  • en bovendien voor de digitale administratie per e-mail het verhaal als bijlage in WORD sturen naar lpzeist@gmail.com, met daarbij in het onderwerpsveld alleen de titel van het verhaal
   In de e-mail zelf: naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, de titel van het verhaal, het aantal woorden en, voor de statistische verwerking, geslacht en geboortedatum vermelden.
 • Bij het ontbreken van de naam- en adresgegevens doet het ingezonden verhaal niet mee.
 • Met het inzenden van het verhaal verkrijgt de organisatie het recht tot publicatie.
 • De auteursrechten van de ingezonden verhalen blijven eigendom van de auteur.
 • De jury bestaat uit direct of indirect bij de Literair Zeist betrokkenen of door Literair Zeist aangezochte deskundigen: Henjo Hekman, schrijver/dichter en de eerste, inmiddels afgezwaaide, stadsdichter van Zeist, Hanneke Verbeek, dichter/schrijver en Eelco Rommes, schrijver en winnaar LiteratuurPrijs Zeist 2016.
  De jury beoordeelt de geanonimiseerde inzendingen.
 • De jurysecretaris schrijft een juryrapport over de inzendingen van de genomineerden. Dit wordt gepubliceerd in de bundel met geselecteerde verhalen en na de uitreiking op de website van Literair Zeist geplaatst.
 • De namen van de prijswinnaars, de schrijvers die een eervolle vermelding ontvingen worden na 13 november via de website van Literair Zeist (literairzeist.nl) en de lokale media bekend gemaakt.
 • Op de website wordt ook de verhalen van de prijswinnaars en die van de schrijvers die een eervolle vermelding ontvingen gepubliceerd.
 • Prijzen: een hoofdprijs van 350 euro, een tweede prijs van 250 euro en een derde prijs van 150 euro. Daarnaast worden er nog een aantal verhalen door de jury bekroond met een eervolle vermelding. Deze verhalen en nog een aantal door de jury geselecteerde verhalen (totaal 20) verhalen worden gepubliceerd in de bundel van de LiteratuurPrijs Zeist 2020. Deze verhalenbundel wordt op de avond van de prijsuitreiking gratis uitgereikt aan alle schrijvers die met een verhaal in de bundel zijn vertegenwoordigd.
 • De prijswinnaars, de eervolle vermeldingen en de andere geselecteerde verhalen worden pas tijdens de uitreikingsavond bekend gemaakt.
 • De schrijvers van de genomineerde verhalen (prijswinnaars en eervolle vermeldingen) krijgen de gelegenheid hun ingezonden verhaal voor te lezen tijdens de slotavond waarop de prijzen worden uitgereikt.
 • De prijsuitreiking vindt plaats op vrijdagavond 13 november 2020 tijdens een feestelijke bijeenkomst in het theater van De Klinker (bibliotheek/muziekschool), Markt 1 te Zeist.
 • De genomineerden worden uiterlijk een maand voor de prijsuitreiking persoonlijk geïnformeerd over en uitgenodigd voor de prijsuitreiking.
 • De organisatie van de LiteratuurPrijs Zeist 2020 is in handen van Literair Zeist in samenwerking met Vereniging TAALPODIUM en Bibliotheek Idea Zeist.
 • Direct betrokkenen bij de organisatie van de wedstrijd zijn van deelname uitgesloten.
 • De organisatie stelt zich op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade of vermissing van inzendingen.
 • In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet of twijfel ontstaat beslist de organisatie.
 • Over de stand en gang van zaken én over de juryuitspraak wordt niet gecorrespondeerd.
 • Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG): wij hanteren de wetgeving van de AVG die op 25 mei 2018 is ingegaan. De verstrekte persoonsgegevens van deelnemers en hun ingezonden teksten worden alleen gebruikt in het kader van de in deze reglementen beschreven schrijfwedstrijd. Zij worden maximaal vier jaar na de uitreiking bewaard voor een goede afwikkeling én uitnodiging voor de volgende editie van de proza schrijfwedstrijd.
 • In gevallen waarin het reglement niet voorziet beslist het bestuur van Literair Zeist.