Stadsdichtersduo van Zeist

Vrijdag 12 mei 2023 zijn Pauline Pisa en Jan-Paul Rosenberg voor een periode van twee jaar benoemd tot het nieuwe Stadsdichtersduo van Zeist. Zij volgen Diet Groothuis en Mary Heylema op, die vier jaar het Stadsdichterschap van Zeist hebben vervuld.

Activiteiten

Het Stadsdichtersduo schrijft minimaal acht gedichten per jaar die kunnen worden voorgedragen bij officiële gebeurtenissen in de gemeente. Gedichten waarin actueel nieuws in de gemeente op een ludieke, kritische of vervreemdende wijze wordt belicht.
Ook zorgen zij voor de voordracht van een persoonlijk gedicht bij ‘Eenzame uitvaarten’. Dit zijn uitvaarten van overledenen waar niemand anders aanwezig is. Ook is het Stadsdichtersduo ambassadeur voor de poëzie in Zeist.
Alle stadsgedichten worden op deze website - en zo mogelijk ook in de Stadspers - gepubliceerd.

De stadsdichter van Zeist is een initiatief van Stichting Literaire Activiteiten Zeist en kan dankzij een extra bijdrage van de gemeente Zeist worden gerealiseerd.

Stadsgedicht 1: Zomaar een hoek omslaan - Pauline Pisa
Stadsgedicht 2: Nachtballade voor Zinzendorf - Jan-Paul Rosenberg
Stadsgedicht 3: Ochtend in de Dieptetuin (Jan-Paul Rosenberg)
Stadsgedicht 4: Overpeinzing bij het woonhuis van wijlen Cornelis Jetses in de Tulpstraat (Jan-Paul Rosenberg)
Stadsgedicht 5: Buurtschap (Jan-Paul Rosenberg)
Stadsgedicht 6: Hertsonnet (Pauline Pisa)
Stadsgedicht 7: Eilandgasten (Pauline Pisa)
Stadsgedicht 8: Snoepkast in Zeist (Pauline Pisa)
Stadsgedicht 9: Paviljoen Den Dolder (1) (Pauline Pisa)
Stadsgedicht 10: Paviljoen Den Dolder (2) (Pauline Pisa)
Stadsgedicht 11: Paviljoen Den Dolder (3) (Pauline Pisa)
Stadsgedicht 12: Herdenking (Jan-Paul Rosenberg)
Stadsgedicht 13: Kalenderleven (Pauline Pisa)
Stadsgedicht 14: Grafheuvel ((Jan-Paul Rosenberg)
Stadsgedicht 15: Estuarium (Jan-Paul Rosenberg)
Stadsgedicht 16: Kaarsjesdienst (Jan-Paul Rosenberg)
Stadsgedicht 17: Straatfeest (Jan-Paul Rosenberg)
Stadsgedicht 18: Een man een man een woord een woord (Pauline Pisa)
Stadsgedicht 19: Bibliotheek (Jan-Paul Rosenberg)
Stadsgedicht 20: Slot (Jan-Paul Rosenberg)
Stadsgedicht 21: De mens (Pauline Pisa)

Stadsgedicht 22: Passie (Jan-Paul Rosenberg)
Stadsgedicht 23: Brink (Jan-Paul Rosenberg)
Stadsgedicht 24: Boswerf (Jan-Paul Rosenberg)
Stadsgedicht 25: Herdenken (Pauline Pisa)
Stadsgedicht 26: Droomkwartet (Jan-Paul Rosenberg)
Stadsgedicht 27: Villa Berkenhof of De schrijver in het tuinhuis (Jan-Paul Rosenberg)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stadsdichtersduo Diet Groothuis en May Heylema vervulde van 2019 – 2023 het Stadsdichterschap van Zeist. In deze periode schreven ze 41 gedichten die terug te vinden zijn op deze website. De gedichten van Diet Groothuis zijn HIER te vinden. De gedichten van Mary Heylema zijn HIER te lezen en als duo schreven ze gezamenlijk vier gedichten die HIER ook te lezen zijn.

Stadsdichtersbundel
Alle 41 stadsgedichten van Diet en Mary zijn gepubliceerd in Zon en rijpe wormen. Vier jaar stadsdichterschap. Diet Groothuis & Mary Heylema
Illustraties en vormgeving Hendrickje van Dijk. Literair Zeist, ISBN 978-90-833262-0-7,
Prijs € 15,95. Verkrijgbaar bij Kramer & Van Doorn in Zeist en te bestellen via info@literairzeist.nl. De verzendkosten zijn voor rekening van de besteller.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eerste stadsdichter van Zeist: Henjo Hekman (2016-2019)

Zaterdag 13 april 2019 nam Literair Zeist met een StadsdichtersEstafette afscheid van Henjo Hekman als stadsdichter van Zeist.

HIER zijn de foto's te vinden van deze middag en avond.

HIER zijn de stadsgedichten te lezen die Henjo Hekman schreef van mei 2016 tot en met april 2019. 

Meer  informatie en toelichting bij zijn stadsgedichten is te vinden op de website van Henjo Hekman. Alle stadsgedichten zijn met een uitgebreide toelichting gepubliceerd in de bundel: Stadsgedichten voor een dorp. De bundel is voor € 15,00 te bestellen via info@literairzeist.nl. De verzendkosten zijn voor rekening van de besteller.